fbpx

Se hvem der bruger Sansevognen

Siden bliver løbende opdateret med erfaringer med Sansevognen efterhånden som de drages. Men hvis du vil gøre dine egne erfaringer, så tøv ikke med at kontakte os og hør mere om hvornår du kan låne Sansevognen – uforpligtende og risikofrit.
Region midt, Aarhus Universitetshospital, psykiatrisk afdeling Q2:

“Her på afsnittet har vi også en mobil sansevogn, og det er egentlig et supplement til vores sanserum, som vi startede med at installere med dynamisk lys og styring fra Moto Muto. Da det så viste sig at der kun kunne – realistisk set – være én patient ad gangen i rummet, og vi gerne vil tilbyde beroligende lys og film til flere patienter, så fik vi mulighed for at indkøbe en mobil sansevogn, ligesom de andre sengeafsnit. Og det gør at man simpelthen kan tage den ind på et værelse, og afspille forskellige videoer udvalgt af vores ergoterapeut, som hun nu har fundet gavnligt. Og det er også et af de redskaber vi bruger for at få patienterne til at føle sig bedre tilpas og nedbringe tvang i psykiatrien” – Psykiatrisk overlæge Sune Strazsek

Region midt, Aarhus Universitetshospital, psykiatrisk afdeling Q4:

Filmen er optaget af personalet ved afdeling Q, Aarhus Universitetshospital Risskov på eget initiativ.

Sansevognen bruges herudover af:
  • Region Midt, Aarhus Universitetshospital -Afdeling R – Afdeling for retspsykiatri.
  • Region Midt, Regionspsykiatrien Vest i Herning.
  • Region Midt, Psykiatrien i Viborg; M1 Modtagelsen & Intensiv.
  • Region Midt, Psykiatrien i Viborg; S1 Sengeafsnit for særlige pladser.
  • Plejehjemmet Fuglsangs sø i Herning.