fbpx

Velkommen til det mobile Sanserum – Sansevognen.

Herpå produktsiden kan du opleve sansevognen og alle dens mange fordele. 

Produktbeskrivelse

20 beroligende sansevideoer

Sansevognen leveres med 20 udvalgte sansevideoer. Disse er opdelt i tre kategorier: morgenvideoer, dagvideoer og aftenvideoer. Kategorierne gør det lettere, at udvælge relevante film til stimulering af borgerens sanser alt efter tidspunkt. Videoerne indeholder typisk naturfilm, der foregår både over og under vandoverfladen. Borgeren oplever f.eks. bjerglandskaber med brusende bække, dyreliv i regnskove og forskellige fiskearter. Hver video varer ca. 20 minutter i fuld længde. Formålet med videoerne er at skabe rolige omgivelser, der kommer både borger og personale til gode.

Lyd & lys som sætter stemningen

Sansevognen har monteret et lydmodul, som afspiller beroligende lyde som en del af stimuleringen – herunder naturens lyde samt musik. For at skabe en større inddragelse af brugeren i videomaterialet, er Sansevognen udstyret med en såkaldt wall-washer. Som navnet indikerer ‘bader’ wall-washeren væggene i rummet i farvet belysning tilpasset videoens materiale. Lyset kan også indstilles som døgnrytmebelysning, der simulerer morgen-, dag-, og aftenbelysning gennem koldt hvidt, varmt hvidt og farvet lys.

Åbent system!

Tilkobling af PC, smartphones og tablets – Med sansevognen får du som personale i samarbejde med borgeren også mulighed for at, udvælge film, billeder mm. til afspilning igennem sansevognen. Vi hører ofte fra pårørende, ergoterapeuter og andre personalegrupper som er involveret i arbejdet med Sansevognen, har et ønske om at kunne afspille materiale med den borgeren. Sådant materiale kunne eksempelvis være videomateriale fra en konfirmation, barnedåb, bryllup eller andet, med en relation til borgerens livshistorie.

Fra 0 – 50 cm, op til 200″

Moto Muto’s Mobile Sansevogn kan på en en vægafstand mellem 0 og 50 cm projicere sansefilm i et ønsket format op til 200″. Vognen kommer med låsbare hjul, låge med nøgle- og tryklås samt kabeloprul med træklås. Desuden står både projektor, højtaler og wall-washer solidt og godt beskyttet i vognen.

Plejesektoren
 • Indslumring til Demente nattevandre – Mange demente borgere på plejehjemmene oplever at deres døgnrytme forringes, i takt med deres demenssygdom forværres. Hvilket kommer til udtryk ved nattevandringer. Sansevognen kan med dens mobilitet bruges om aftenen/ natten til indslumring i ældreboligen ved at påvirke Melatonin som er ét af de tre styrende hormoner i døgnrytmen.
 • Urolig, udadreagerende og angst – Sansevognen kan bruges 24 timer i døgnet, som en hjælp til personalet, til at tackle borgerer som er urolig, udadreagerende, angst eller på anden vis har brug for hjælp til at falde til ro igen.
 • Morgenvækning i det rigtige lys – Om morgenen bruges Sansevognen, når morgenvækning går i gang og der er brug for stimulering af døgnrytmehormonerne Serotonin og Cortisol.
 • Ryk sanserummet efter behov! – I mange tilfælde kan borgeren med demens ikke overskue, eller er ude af stand til, at flytte sig fra én ældre bolig til sanserummet, fordi de på den ene eller anden måde er for oprevet og udadreagerende. Dette betyder i praksis for personalet at der bliver brugt unødvendige ressourcer på at flytte borgerne i sanserummet. Denne problemstilling imødekommer vi med Sansevognen fordi sanserummet rykkes til borgeren i stedet for borgeren, skal rykkes til sanserummet.
Psykiatrien
 • Nedbring tvang i psykiatrien – Sansevognen kan med dens stimulerende virkning være med til at nedbringe tvang i psykiatrien – hvorfor erhvervelsen heraf understøtter det nationale mål om nedbringelse af tvang.
 • Reducer medicin forbrug – Erfaringer med sanserum tyder på at sansestimulering kan reducere brugen af beroligende medicin.
 • Sanserum eller samtalerum – Sansevognen skaber rummet hvori, en forbedret kommunikation mellem personale og patient kan foregå.
 • Beroligende værktøj – Ved meget udadreagerende patienter kan personalets handlemuligheder være få – Sansevognen er ét af de værktøjer som personalet kan ty til.
 • Frigiv ressourcer – Psykiatriske patienter kan typisk modtage sansebehandlinger alene, hvilket gør at sansevognen kan være med til at frigive ressourcer.
Hvorfor bør jeg vælge en mobil løsning?

Sansevognen kan bruges som en stationærløsning, hvor en stationærløsning ikke kan bruges mobilt. Gældende i alle vurderinger bør være projektets økonomi.

 • Mobilitet der gør ethvert rum til et sanserum – I de tilfælde hvor man vil bruge sanse-behandlinger om aftenen/natten til indslumring, har sansevognen en praktisk fordel. Da det er muligt at give behandlingen i patientstuen/ældreboligen – fremfor et sanserum, hvor borger/patient skal forflyttes efter endt stimuleringen. Dette er især en fordel i de bygninger, hvor døgnrytmebelysning ikke er installeret: Sansevognen lyser i et kelvingradspænd mellem 2-3000k til indslumring, mens alm. institutionel belysning har 4000+ kelvin. Ved sidstnævnte risikerer man at modarbejde den ønskede stimulering.
 • Projektets økonomi – Sansevognen koster ca. 1/4 af et traditionelt sanserum, hvilket betyder at det er muligt med samme økonomiske projektramme at tilbyde tre gange så mange sansebehandlinger med Sansevognen ifht. Alm Sanserum, fordi sanserum kun kan bruges af én borger/patient af gangen. I mange offentlige bygninger, er der ikke kvadratmeter tilovers til et sanserum. Dette betyder at man kan være nødsaget til at nedlægge benyttede rum (Evt. Ældrebolig/Patientstue), eller bygge en tilbygning for at kunne erhverve sig et sanserum. Begge dele tillægger omkostninger.
 • Flere aktive kvadratmeter. Et traditionelt sanserum kræver kvadratmeter allokeret hertil, men i de timer hvor sanserummet ikke benyttes er det ikke til gavn for andre aktiviteter. Når Sansevognen ikke benyttes, kan den køres i et skab på gangen og kvadratmeterne er dermed frigivet.
 • Et værktøj som passer i nuværende arbejdsprocesser – Sansevognen passer ind i personalets arbejdsprocesser fordi den er mobil ift. de løsninger, som findes i dag. Dette giver muligheden for, at indpasse anvendelsen af sansestimuli i de daglige processer. Idet sansevognen køres med personalet rundt. Dette er en fordel, da personale i et hvis omfang kan føle at erhvervelsen af et sanserum bliver en ekstra opgave som skal udføres i løbet af dagen, fremfor et værktøj som hjælper dem i deres virke. Det er oplagt at bruge sansevognen i nuværende arbejdsprocesser som morgenvækning og indslumring om aftenen/natten.
Specifikationer
 • Dimensioner: Bredde 68cm Højde 80cm Dybde 50cm.
 • Strømforbrug: max. 400W.
 • Tilkobles: 230v.
 • På en vægafstand mellem 0 – 50 cm, kan sansevognen projicere sansefilm i et ønsket format op til 200″.
 • 20 forskellige sansevideoer, af 20 min pr. video.
 • Tilkobling af PC, smartphones og tablets.
 • Bluetooth lyd.
 • Låsbare hjul.
 • Låge med nøgle- og tryklås.
 • Kabel oprul med træklås.
 • 6000 timers brændtid på projektorlampe.